Новина: ДНЕВЕН РЕД НА ПК към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА
(Категория: Проекти на дневен ред)
Публикувано от adm_str2
понеделник 15 май 2017 - 09:41:18


Дневен ред за заседание на ПК към ОбС-Стрелча, което ще се проведе на 18.05.2017г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1647 )