Новина: КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА 41 985 ЛЕВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 04 юли 2013 - 16:12:56


Подписаният договор  е за отпускане на безвъзмездна финансова  помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии  за местно развитие ” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013г., с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договорът е подисан от изпълнителния  директор на ДФ „Земеделие” Румен  Порожанов, Сдружение Местна инициативна група- общини Панагюрище, Лесичово и Стрелча и Община Стрелча, представлявана от кмета Иван Евстатиев.

Размерът на финансовата помощ  е 41 985. 81 лв.

Средставата са предназначени за рехабилитация на обществени зелени полщи в кв. 82А. Целта е да се създадат повече зелени полщи за отдих за жителите и гостите на Стрелча. По проекта ще бъде обновена съществуваща паркова зона за отдих.

Съгласно подписания договор видовете дейности включват подготвителни работи /почистване на терена от строителни материали и растителна маса/, земни работи /изкопи/, работи по паркоусройство и благоустройство/ полагане на армиран бетон, улични и градински бордюри, настилка, облицовки/, парково обзавеждане /пейки, кошчета за смет/ и озеленяване /обогатяване на растителните видове/ .Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.165 )