Новина: Заповед на кмета на община Стрелча във връзка с намаления дебит на питейните водоизточници
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 22 август 2017 - 12:16:03

Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1750 )