Новина: Обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Стрелча и екологичната оценка към него
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 01 септември 2017 - 16:31:15


Общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Стрелча и екологичната оценка към него се проведе на 31 август 2017 г. в Младежки център – Стрелча.
Общият устройствен план е разработен на основание чл.125 от ЗУТ от ЕТ "АрхПро - Лъчезар Лалев".
Общественото обсъждане беше открито от кмета на община Стрелча г-н Стойно Чачов.


Под формата на експозе арх. Лъчезар Лалев разясни същността на изготвения предварителен проект, както и заложените идеи и подходите в него.

Г-жа Вили Дашинова - управител на фирмата, изготвила  Доклада по екологична оценка на плана -  „РЕКО инженеринг ЕООД”,  представи основните параметри от него.
 
 На общественото обсъждане присъстваха гл. архитект Николай Младенов, председателят на Общински съвет – Стрелча - Мария Станкова, експертите от РИОСВ – Пазарджик – Любка Фърцова и Верка Ничева, представителят на РЗИ – Пазарджик – инж. Петя Попова, представители на фирми и граждани.Общият устройствен план определя общата структура на територията на общината, устройствените зони и режими на отделните й части с прогнозен период на действие – 2035 г.

Главната цел на ОУП на община Стрелча е създаването на оптимална  териториална планова основа за дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за общината природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

Целите и задачите произтичат от предназначението на устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в населените места с възможности за  реализиране на инвестиционни инициативи и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство.
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.1754 )