Новина: УВЕДОМЛЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 30 май 2018 - 15:16:46


На основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (обн. ДВ бр. 79 от 10 юли 1998г., последно изм. ДВ. Бр.95 от 08 декември 2015г.) и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03 февруари 2016г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската  и горската техника (обн. ДВ. бр.11 от 09 февруари 2016г.), Ви уведомявам, че на 14.06.2018г. от 10,00ч. пред СТОПАНСКИ ДВОР-КООПЕРАЦИЯТА НА ГР. СТРЕЛЧА, ще се извърши технически преглед на комбайни, трактори, тракторните ремаркета, самоходната техника и прикачения инвентар.

За повече информация:
/инж. И. Газепов,  GSM : 0889/000905/
/инж. И. Божков,  GSM : 0884/362039/
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2000 )