Новина: О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т СТРЕЛЧА ПОКАНА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
вторник 12 юни 2018 - 13:30:47


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т
 СТРЕЛЧА

ПОКАНА

За публично обсъждане
на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Стрелча за 2017-та година
 

ПОКАНА

За публично обсъждане
на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Стрелча за 2017-та година

Уважаеми съграждани,
Предстои обсъждането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Стрелча за 2017-та година.
На основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общинския съвет, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на община Стрелча, което ще се проведе съгласно следния
ГРАФИК:с.Свобода20.06.2018 г. /сряда/, 9:30ч.Кметство с.Свобода – в общоселски клуб
с.Блатница20.06.2018 г. /сряда/, 11:00 чКметство с.Блатница- в клуба на пенсионера
с.Смилец20.06.2018 г. /сряда/, 12:30ч.Кметство с.Смилец – в НЧ „Георги Михайлов Силата”
с.Дюлево20.06.2018 г. /сряда/,14:00 ч.Кметство с.Дюлево- в клуба на пенсионера
гр.Стрелча20.06.2018 г. /сряда/, 17:00 ч.Младежки дом- в Конферентна зала
 

     

 С материалите по Отчета на Бюджет 2017 г. можете да се запознаете на интернет страницата на Община Стрелча, раздел-Администрация-Бюджет.
       Вашите становища, мнения и въпроси можете да внесете писмено в деловодството на общината или да изпратите на електронен адрес  obs_strelcha@abv.bg.или kmet.strelcha@gmail.bg .   За допълнителна информация, справки и въпроси на тел.: 03532-2020,  Ваня Векилова- главен счетоводителМария Станкова
Председател на Общински съвет - СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2012 )