Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 04 юли 2018 - 10:58:40


Във връзка с появили се съобщения в медиите, че водата в община Стрелча е негодна за пиене, „ВиК-С”  ЕООД  - гр. Стрелча уведомява  гражданите и гостите на града, че изследваните от РЗИ  проби са взети на 18 юни 2018 г.
Съгласно издаденото предписание „В и К – С” ЕООД – Стрелча е предприело действия по извършване на дезинфекция и промивка на водопроводните мрежи на 21 и 22 юни 2018 г. За подготвеното  хиперхлориране населението е уведомено на 20 юни 2018 г. със съобщение, публикувано на сайта на Община Стрелча.
Водоснабдителното дружество е предоставило контролни проби  на РЗИ – Пазарджик на 25 юни 2018 г., които не са показали отклонение от нормите по микробиологичните показатели.
„В и К – С” ЕООД – Стрелча уведомява гражданите, че към настоящия момент водата в община Стрелча е годна за пиене, а дружеството осъществява постоянен контрол върху качеството й.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2030 )