Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 684
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:29:25


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 684
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.07.2019г.
взето с Протокол № 60

ОТНОСНО:     Отпускане на финансова помощ за новородено/осиновено дете по чл. 11 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено /осиновено дете на община Стрелча.


      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 11 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено /осиновено дете на община Стрелча и внесено предложение от Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча, Общинският съвет

РЕШИ:
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2333 )