Новина: ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 31 юли 2019 - 17:48:27


СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ОБЩИНА СТРЕЛЧА
 
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на разпространението на силно заразната африканска чума по свинете в област Пазарджик, Общинската епизоотична комисия в Стрелча проведе заседание на 31.07.2019 г., на което разгледа указаните от министъра на земеделието, храните и горите и областния управител спешни действия, които следва да се предприемат и уведомява гражданите:
1.    За предотвратяване на разпространението на вируса всички стопани, отглеждащи свине в обекти тип ”заден двор”,  попадащи в 20 километрова карантинна зона около промишлените ферми за отглеждане на свине в областта, а именно – селата Дюлево, Свобода, Смилец и Блатница, в срок до 02 август 2019 г.  трябва да преустановят отглеждането им. След преглед от ветеринар, същите могат да заколят животните и да консервират месото за лична консумация  чрез термична обработка.
2.    След изтичане на гореописания срок компетентния орган - Областна дирекция безопасност на храните  /ОДБХ/ ще пристъпи към умъртвяване на животните
3.     При нерегламентиран превоз на животни ще бъдат налагани санкции от служители на МВР и ОДБХ.
4.    Да не се транспортират извън границите на населеното място продукти от домашно заклани свине, непреминали термична обработка

На стопаните от град Стрелча, която към момента не попада в контактната карантинна зона, комисията препоръчва превантивно да спазят гореуказаните мерки.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2344 )