Новина: ОБЯВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 01 август 2019 - 16:29:37


str190801.jpgstr190801.jpg
 
 

Днес, 01.08.2019 г., във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Панагюрище – офис Стрелча обявява за разглеждане предварителни регистри и карти на масиви за ползване в съответните землища на територията на Община Стрелча: с. Дюлево, с. Свобода, с. Смилец и с. Блатница.

Материалите се намират в сградата на общинската служба в офис СТРЕЛЧА – гр. Стрелча, ул. „Калавая” №2


 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2345 )