Новина: П Р О Г Р А М А
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 02 август 2019 - 14:06:04


П Р О Г Р А М А
За провеждането на
4 3 - т и т е  т р и д н е в н и 
м е ж д у н а р о д н и 
с ъ с т е з а н и я
п о  о р и е н т и р а н е
К у п а „ Б ъ л г а р и я ” 2 0 1 9
02- 04 август
Стрелча и Копривщица
cup190802.jpgПОДРОБНОСТИ>>> ИЗТЕГЛИ >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2346 )