Новина: РЕШЕНИЕ № 711
(Категория: Решения 2015-2019)
Публикувано от admin
вторник 08 октомври 2019 - 16:50:54


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ
№ 711
от извънредно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 02.10.2019г.
взето с Протокол №  63


ОТНОСНО: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Панагюрище за  мандат 2020 г. - 2023 г., открита с Решение №697/28.08.2019г. на ОбС Стрелча
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2391 )