Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 16
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
вторник 03 декември 2019 - 15:13:32


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 16
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.11.2019г.
взето с Протокол № 2

ОТНОСНО: Договор за абонаментно правно обслужване на Общински съвет – Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2421 )