Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 17
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от desy
вторник 03 декември 2019 - 15:16:13


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА
 
Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 28.11.2019г.
взето с Протокол № 2
 
ОТНОСНО: Попълване състава на постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет –Стрелча
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2422 )