Новина: И през новата 2020 г. Община Стрелча ще продължи предоставянето на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча”
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
понеделник 30 декември 2019 - 13:23:49


 На 23.12.2019 г.Община Стрелча  сключи анекс към Договор №BG05FMOP001-3.002-0075-C05   по операция "Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020" по  Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за предоставяне на  социалната услуга „Топъл обяд" на 58 потребители от цялата община, считано от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г.Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча всеки  работен  ден  от  седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Стрелча" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2431 )