Новина: Съобщение, относно заповед № 456 от 18.05.2020 г.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_str2
вторник 19 май 2020 - 16:11:02


ВрИД кметът на община Стрелча издаде заповед № 456/18.05.2020 г. със задължително предписание на всички граждани, ръководителите на фирми, организации и ведомства, живущи и осъществяващи дейност на територията на община Стрелча в 14- дневен срок от обявяване на  предписанието  да почистят  прилежащите към сградите и дворовете им тротоарни площи от треви, храсти,  отпадъци, строителни материали, спрени от движение леки, лекотоварни, товарни и други едрогабаритни моторни превозни средства, селскостопански машини и прикачен инвентарПри неизпълнение на даденото задължително предписание  в посочените срокове, нарушителите ще  бъдат санкционирани  с глоби  в  предвидените размери  в Наредба №1 за  поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Стрелча.     
 
     Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2606 )