Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 121
(Категория: Решения 2019-2023)
Публикувано от admin
понеделник 29 юни 2020 - 14:50:34


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
от редовно заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 25.06.2020 г.
взето с Протокол № 12


ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Кунчо Рашков  ЦарвулановНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2649 )