Новина: Съобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 01 март 2021 - 16:20:21


За 2021г. община Стрелча има 5 бр. одобрени и класирани проекти за изграждане на детски площадки в кампания "ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2021г."
 
Финансирането ще бъде осъществено по ПУДООС.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2910 )