Новина: Община Стрелча продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 09 септември 2022 - 18:23:12


 Фонд за европейско подпомагане
Община Стрелча  продължава предоставянето на социалната услуга „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”
 на 80 потребители от населените места в община Стрелча : гр.Стрелча, с. Дюлево, с.Смилец, с.Свобода, с.Блатница, считано от 01.01.2021 г. до 09.09.2022 г., след сключване на допълнително споразумение между Кмета на общината и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „международно сътрудничество, програми и европейска интеграция, със средства по механизма REACT –EU за 2022 г.
Целевите групи по проекта са:  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение
поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта
си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно
протичане на инфекцията.
2.  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на
бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна
подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да
задоволят основните си жизнени потребности

Услугата „Топъл обяд” се предоставя от Домашен социален патронаж – Стрелча, което включва получаване на безплатна храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, всеки  работен  ден  от  седмицата. Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги и. др..Фонд за европейско подпомагане
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3585 )