Новина: Нов автомобил за Домашен социален патронаж
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 22 декември 2022 - 11:42:01


avt20210702a300.jpg
В навечерието на коледните празници Община Стрелча спечели пореден проект в сферата на социалните дейности по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ към Фонд „Социална закрила“.  Проектът е на обща стойност 36 000 лв., като 30 960 лв. са от фонда, а  останалите 5 040 лв. са съфинасиране от общината. Реализирането на проекта: „Закупуване на  нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в община Стрелча“ ще допринесе за постигане на общите цели за повишаване качеството  на доставката на храна и лекарства. 
 
Ползватели на социалната услуга са лица в пенсионна възраст и лица и деца с различни видове увреждания от  всички населени места в общината – гр. Стрелча и  четирите  села – Дюлево, Смилец,  Блатница и Свобода.
 
Капацитетът на ДСП е 120 потребители  с тенденция за увеличаване  на 130 потребители.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3683 )