Новина: П О К А Н А
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
вторник 15 август 2023 - 16:48:29


за публично обсъждане на Отчет за изпълнението на

бюджета на Община Стрелча за 2022 година
 

    На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стрелча, каня  всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане за изпълнението на бюджета на Община Стрелча за 2022 , съгласно следния график: 
с.Свобода24.08.2023 г. /четвърък/,  9:00ч..Кметство с .Свобода – в общоселски клуб
с.Блатница24.08.2023 г. /четвърък/, 10:30ч.Кметство с. Блатница- в клуба на пенсионера
с.Смилец25.08.2023 г. /петък/, 09.00ч.Кметство с. Смилец – в НЧ „Георги Михайлов Силата”
с.Дюлево 25.08.2023г. /петък/, 10:30ч.Кметство с. Дюлево- библиотека
гр.Стрелча25.08.2023 г. /петък/, 17:00ч.Общинска администрацияРитуална зала
     
С материалите по отчета за изпълнението на бюджета на Община Стрелча за 2022 година можете да се запознаете на интернет страницата на Община Стрелча, раздел-Администрация -         http://strelcha.bg/2023/budjet/doklad_budget_2022.pdf     
 
Вашите становища, мнения и въпроси можете да внесете писмено в деловодството на общината или да изпратите на електронен адрес   obs_strelcha@abv.bg  или  kmet.strelcha@gmail.bg,    Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3961 )