Новина: Кметът Иван Евстатиев сключи договор за удължаване срока на обществената трапезария
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
понеделник 29 април 2013 - 15:05:00


Кметът на  община Стрелча сключи договор с МТСП фонд "Социална закрила" за  удължаване срока за реализиране на дейностите по обществената трапезария за 40 бенефициенти за периода 07.05.2013 г. до 31.12.2013 г.Храненето ще се организира в сградата на Домашен социален патронаж. От тази услуга ще се възползват лица и семейства на месечно подпомагане по чл.9, такива с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи хора и семейства ,получаващи минимални пенсии , скитащи и бездомни лица.Осигурява се топла храна за обяд - супа, основно ястие и хляб.
Целта е да се подобри качеството на живот на лицата и семействата в неравностойно положение.Сумата по договора е в размер на общо 14696,00 лв. От тях 13360,00 лв. са за храна на 40 бенефициенти за 167 дни по 2,00 лв. за един ден и 1336,00 лв. са за други разходи /транспортни и режийни /.

Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.40 )