Новина: Община Стрелча стартира кампания за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(Категория: Актуално)
Публикувано от strelcha_adm
петък 17 май 2024 - 10:31:46


Община Стрелча организира кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/. Инициативата ще се проведе от 17  до 29 май  2024 г.
Излязлата от употреба техника ще  се приема безвъзмездно  в базата на ОП „БКС и ОИ”  гр. Стрелча (Дараците).
el_otpadaci.jpg
 
По време на обявената кампания,  ОП „БКС и ОИ”  гр. Стрелча се ангажира със събиране на излязло от употреба ИУЕЕО от предварително заявени обекти на лица в неравностойно положение.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.4236 )