Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 378
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
сряда 16 януари 2013 - 16:26:38
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 378
взето в Делови ред
от ОбС – Стрелча
на 16.01.2013г.

 ОТНОСНО: Изменение Решение №290/12.10.2012г за поемане на краткосрочен общински дълг чрез сключване на договор за предоставяне на кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча” с два под обекта: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча” и „Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча”.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.44 )