Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 379
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
сряда 16 януари 2013 - 16:33:33
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 379
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013 г.
взето с Протокол № 22


ОТНОСНО:Годишен отчет  на  Програмата за управление на Община Стрелча  за срока на мандата 2011 – 2015 година.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.45 )