Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 380
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
сряда 16 януари 2013 - 16:37:03
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 380
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013г.
взето с Протокол №22
 


ОТНОСНО: Отчет-анализ за дейността на участък „Полиция”  Стрелча при РУ „Полиция” Панагюрище за 2012г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.46 )