Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 381
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
сряда 16 януари 2013 - 16:41:03
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 381
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013г.
взето с Протокол №22
 
ОТНОСНО: Създаване на работна група , която  за период от 6 месеца да проучи, анализира и изработи  цялостна визия и стратегия за  използване ,стопанисване на  минералната вода от Находище Стрелча предоставено за стопанисване от  МОСВ с Решение №18 /21.01.2012 г.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.47 )