Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 384
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
четвъртък 31 януари 2013 - 16:56:08
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 384
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013 г.
взето с Протокол № 22

ОТНОСНО: Разчет за приходите и разходите на „ВиК-С” ЕООД гр. Стрелча и необходимостта от осъвременяване цените на питейната вода в община Стрелча.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.50 )