Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 385
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
четвъртък 31 януари 2013 - 16:59:00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 385
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013 г.
взето с Протокол № 22

ОТНОСНО: Изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП „БКС и Общински имоти” гр.СтрелчаНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.51 )