Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 386
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
четвъртък 31 януари 2013 - 17:05:35
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 386
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013 г.
взето с Протокол № 22

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на лице със 100% инвалидност.
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.52 )