Новина: Р Е Ш Е Н И Е № 387
(Категория: Решения)
Публикувано от admin
четвъртък 31 януари 2013 - 17:09:09
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРЕЛЧА

Р Е Ш Е Н И Е
№ 387
от заседание на ОбС – Стрелча
проведено на 31.01.2013 г.
взето с Протокол № 22

ОТНОСНО: Предоставяне земя от Общинския поземлен фонд на наследници на
Вълко Петров Вълков        Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.53 )