Новина: По проект бе изцяло обновен физкултурния салон на НУ „Паисий Хилендарски”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 21 май 2014 - 10:08:10


Проектът „Обновяване и модернизиране на физкултурния салон  НУ „Паисий Хилендарски”  е на стойност 75 000лв.  Финансиран е по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите". Директорът Иванка Петришка поздрави всички и благодари за реализирането на проекта.Стрелча, „Ремонтът на физкултурния салон стана реалност за по- малко от месец. Благодарение на одобрените проекти от правителството децата ще спортуват при идеални условия.”, каза кметът на община Стрелча Иван Евстатиев, който заедно с управителя на фирмата- изпълнител Васил Антонов преряза лентата на ремонтирания физкултурен салон.
В момента в училището се обучават 24 деца в полудневна подготвителна група и 151 ученици от 1- ви до 4-ти клас. НУ „Паисий Хилендарски” е  училище с утвърдени традиции и 170- годишна история. Единственото на територията на общината начално средищно училище. Дейността в училището е организирана при целодневен режим на обучение. Изцяло обновеният физкултурен салон е с големина 465 кв.м. Преди ремонта бе изцяло амортизиран, а състоянието му- опасно за здравето на децата. От 27 години в салона не бе извършван ремонт.
spzala14b.jpgС реализацията на проекта бе подменена изцяло подовата настилка, монтирано ново осветление, изкърпени и измазани стените и таваните, ремонтирани съблекалните и помощните помещения. Закупени бяха нови спортни уреди  и пособия за разширяване на материално-техническата спортна база на училището.    Фирмата- изпълнител е „Сити Билд Студио” ООД – София. Определена е след провеждане на обществена поръчка.
spzala_predi.jpgНовина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.531 )