Новина: Община Стрелча спечели пореден проект по Оперативна програма „Административен капацитет”
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 11 юли 2014 - 14:27:17


Проектът „Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от Община Стрелча чрез обучения” е на стойност 95 722, 22 хил. лв.
Проектът предвижда организиране на обучения и семинари по различни теми, одобрени от управляващия орган:  • „Холистичен мениджмънт- подобрение на дейността”;
  • „Организация на производството и логистика на документите”;
  • „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база на добри практики и стандарти”;
  • Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация на работното личното пространство”;
  • „Събиране на вземанията в интерес на общината”;
  • „Електронно управление”;
  • „Стилистика на нормативните актове и наредби”.
По проекта ще бъдат обучени служители на община Стрелча.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.575 )