Новина: ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
петък 13 юни 2014 - 12:55:52


На 12 юни 2014 г.  в Кметска зала на община Стрелча  се проведе обществено обсъждане на изготвения проект на Концепция за пространствено развитие на община Стрелча във връзка с Дейност 6 по проекта на община Стрелча по ОПАК Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”.дог № 13-13-103/27.11.2013г. eu_opak.jpg
На нея присъстваха  ръководни служители от общинската администрация –Стрелча, екипа по проекта, общински съветници, служители, граждани, както и екипа  на Института за управление на програми и проекти ЕООД, избран за изпълнител.
Кмета на община Стрелча Иван Евстатиев акцентира върху необходимостта от разработването на този стратегически документ, който е естествено продължение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.  
Експертите от екипа изпълнител представиха основните цели и приоритети, които ще залегнат в Концепцията, а именно:
Развитие на Стрелча като известна туристическа дестинация;
Развитие на балнеолечебен туризъм;
Насърчаване отглеждането на рози и терсене на възможности за преработка и търговия с розовите продукти;
Търсене на възможности за създаване на регионални туристически дестинации;
Изразено бе мнение от гражданите за наличния сграден фонд, който може да се преустрои за лагери и зелени училища.
Всички участници бяха обединени от мнението, че Концепцията за пространствено развитие идентифицира основните проблеми, нужди и визия на гражданите за развитието на общината и че тя е предпоставка  за разработване на конкретни проекти.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.670 )