Новина: Прессъобщение
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 09 октомври 2014 - 17:36:59


На 10 октомври 2014год. от 15,30 часа в Кметска зала на община Стрелча ще се проведе стартиращата конференция по проекта „Повишаване на професионалната компетентност и ефективността на служители от община Стрелча чрез обучения” Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
eu_opak.jpg
Основната цел на проекта е . ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТРЕЛЧА

Тя ще бъде изпълнена чрез 7  обучения на служителите от администрацията, включително кмета, зам.кмета и кметските наместници:
  • . Обучение по „Холистичен мениджмънт – подобрение на дейността”
  • Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи”
  • Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти”
  • Обучение по „Лична ефективност: Ефективна организация на работното и личното пространство“
  • Обучение по „Събиране на вземанията в интерес на общината”
  • Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА
  • : Обучение по „Стилистика на нормативните актове и наредби“ (ЗА–3) от каталога на ИПА
Финансирането  е 100% от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд на Еропейския съюз. Стойността на проекта е 95 722 лева, а периодът на изпълнение – 12 месеца.
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.693 )