Новина: П О К А Н А за публично обсъждане на бюджета на Община Стрелча
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 19 ноември 2014 - 10:21:02


Кметът на Община Стрелча

На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 28 ал.2  от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стрелча кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на Община Стрелча на 28.11.2014г. от 10ч. в заседателната зала на Община Стрелча
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2015г. и годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г.
на Община Стрелча

   Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Стрелча за 2015г. По традиция това става след обществено обсъждане с местната общественост. Водени от убеждението , че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето  и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите  мнения, препоръки  и предложения за включване в Бюджет 2015г. на Община Стрелча  до 24.11.2014г., в деловодството на общината  или на електронен адрес strelcha11@mail.bg.
Материалите по проекта за бюджет 2015г. са на разположение при  техническия секретар на кмета и на сайта на общината.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.729 )