Новина: ОБЯВА
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 19 ноември 2014 - 11:00:07


logo_4ovekol191114.jpg

Във връзка с осъществяването на проект „Социално включване на хора с влошено психично здраве в община Стрелча”, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014,
С Д Р У Ж Е Н И Е   „Ч О В Е К О Л Ю Б И Е”
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични проблеми в община Стрелча
 1. Ръководител на социалната услуга – почасова заетост;
 2. Ръководител на програма „Човешки ценности” – почасова заетост;
 3. Ръководител на програма „Културен живот” – почасова заетост;
 4. Ръководител на програма „Спорт и туризъм” – почасова заетост;
 5. Треньор по шах – почасова заетост;
 6. Учител по танци – почасова заетост;
 7. Ръководител на програма „Социални умения” – почасова заетост;
 8. Ръководител на програма „Обучение за психично здраве” – почасова заетост;
 9. Ръководител на програма „Мобилна услуга” – почасова заетост;
 10. Сътрудник на програма „Мобилна услуга” – почасова заетост.

Минимални изисквания за заемане на длъжностите:
 1. Ръководител на ЦСРИ
 • висше образование – по специалността или с хуманитарна насоченост; квалификационни курсове и опит по специалността и в областта на работа в НПО – предимство;
 • компютърна грамотност;
 • опит с психиатрични пациенти – предимство;

 1. Ръководител на програма „Човешки ценности”, ръководител програма „Културен живот”, ръководител на програма „Социални умения”, ръководител на програма „Обучение за психично здраве”, ръководител на програма „Мобилна услуга” и сътрудник на програма „Мобилна услуга”
 • висше или средно образование – по специалността или с хуманитарна насоченост; квалификационни курсове и опит по специалността и в областта на работа в НПО – предимство;
 • компютърна грамотност;
 • опит с психиатрични пациенти – предимство;

 1. Ръководител на програма „Спорт и туризъм”, треньор по шах, учител по танци
 • висше или средно образование – по специалността или близка до нея; квалификационни курсове и опит по специалността и в областта на работа в НПО – предимство;
 • компютърна грамотност;
 • опит с психиатрични пациенти – предимство;

Място на работа: Град Стрелча - Младежки дом
Начин на провеждане на конкурса:
 • По документи
 • Интервю

Необходими документи:
 • Молба и автобиография
 • Копие от диплом и доказателства за опита на кандидата по длъжността, за която кандидатства;

Място и срок за подаване на документи: Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” № 12; телефон 034/444 844; Срок за подаване на документите – 25.11.2014 г. включително. Интервю – 26.11.2014 г. от 14.00 часа в Младежки дом – Стрелча.
Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.730 )