· ОУП
'Решения 2019-2023'
РЕШЕНИЕ № 276
ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от собствени бюджетни средства на НУ „Паисий Хилендарски“ за временно финансиране по Договор с фирма Академия прогрес по Дейност 1 на проектBG05M2OP001-2.010—001
сряда 05 май 2021 - 18:20:24 0
РЕШЕНИЕ № 275
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Стрелча и разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Стрелча за 2021 година.
сряда 05 май 2021 - 18:18:13 0
РЕШЕНИЕ № 274
ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Мария Иванова Бистрекова
сряда 05 май 2021 - 18:16:05 0
РЕШЕНИЕ № 273
ОТНОСНО Отпускане на еднократна финансова помощ на Евгения Няголова Катинова
сряда 05 май 2021 - 18:13:15 0
РЕШЕНИЕ № 272
ОТНОСНО: Учредяване на възмездно и безсрочно право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти публична общинска собственост за обект: „Нова КЛ НН за присъединяване на фотоволтаична
сряда 05 май 2021 - 18:11:42 0
РЕШЕНИЕ № 271
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ IV-общ. в кв.1 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2927/16.12.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище
сряда 05 май 2021 - 18:09:21 0
РЕШЕНИЕ № 270
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ХVI-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2760/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище
сряда 05 май 2021 - 18:06:27 0
РЕШЕНИЕ № 269
ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от лицензиран оценител за УПИ ХVII-общ. в кв.9 по плана на вилна зона „Вълк” актуван с АЧОС №2761/01.10.2020год. и вписан в Службата по вписвания гр.Панагюрище
сряда 05 май 2021 - 18:05:03 0
РЕШЕНИЕ № 268
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността между общината и Мариана Георгиева Павлова върху УПИ I-651 в кв.45 по плана на гр.Стрелча. Одобряване на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на стойност 200,00лв без ДДС.
сряда 05 май 2021 - 18:02:57 0
РЕШЕНИЕ № 267
ОТНОСНО: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2021год. за продажба на земя по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС
сряда 05 май 2021 - 18:01:32 0
Отиди на страница  [1] 2 3 ... 26 27 28
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.