· ОУП
ПОКАНА за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг
петък 12 февруари 2021 - 14:33:13

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Кметът на Община Стрелча организира обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг чрез  сключване на  договор за финансов лизинг  при следните основни параметри:


1. Закупуване на фабрично нови автомобили, както следва:
- 1 брой  сметосъбираща машина;
- 1 брой трактор с  двуосно ремарке, челен товарач;
2.Максимален размер на дълга (главница, стойност на автомобилите), както следва:
   - 1 брой  сметосъбираща машина - обща стойност  240 000 лв., с включен ДДС;
   - 1 брой трактор с  двуосно ремарке, челен товарач - обща стойност  51 500 лв., с включен ДДС;
3.Валута на дълга – български лева;
4. Вид на дълга – дългосрочен дълг,  поет с договор при условията на финансов лизинг;
5. Условия за погасяване
• Срок за погасяване – за срок до 60 месеца на месечни вноски - до 60 вноски съгласно лизингов план на избрания изпълнител.
• Източници за погасяване на главницата – от приходи от ТБО.
6. Максимален лихвен процент – до 5%, като окончателният лихвен процент ще
бъде определен в зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител на обществената поръчка.
7. Други такси, разходи по обслужване на лизинга, застраховки и разноски – в
зависимост от конкретното предложение на избрания за изпълнител по обществената
поръчка.
8. Начин на обезпечение на кредита - придобитите активи са собственост на
лизингодателя  до окончателното погасяване на дълга.

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.02.2021.г. /сряда / от.16.00 ч. в
Ритуалната зала в  сградата на Общинска администрация -  Стрелча.
Вашите мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането може да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес на електронен адрес - e-mail: strelcha11@mail.bg или в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Стрелча с адрес гр. Стрелча, пл. „Дружба” №2, партерен етаж.


Към оригиналния документ  ( doc)  >>>изглед за печат създай pdf с тази новина
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.