+ A | - a | A
· ОУП
Общ устройствен план на община Стрелча

 • 19 март 2024 г. Изменение на ОУП - лист 1 и лист 2 
  Изменение на ОУПна Община Стрелча за  имот с идентификатор 69835.29.416 - Решение № 16/13.12.2023 г. на Общински съвет гр. Стрелча.
  Изменение на ОУП на Община Стрелча за  имот с идентификатор 69835.62.87 - Решение № 538/27.10.2022 г. на Общински съвет гр. Стрелча.
 • 03 ноември 2023 г.  На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване екологична оценка на планове и програми, предоставяме обществен достъп до Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Стрелча за 2022 г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия по осъществяването на ОУП.  Доклад; Становище
 • 08 август 2022 г. На основание чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване екологична оценка на планове и програми, предоставяме обществен достъп до Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Стрелча, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия по осъществяването на ОУП. Доклад; Становище
 • 04 август 2021г. На основание чл.30, ал.4  от Наредбата за  условията и реда за извършване екологична оценка  на планове и програми, предоставяме обществен достъп  до Доклад за наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Община Стрелча,включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия по осъществяването на  ОУП ЕЖЕГОДЕН ДОКЛАД  СТАНОВИЩЕ РИОСВ
 • 25 септември 2018г. С Решение № 548, взето с Протокол № 45 от редовно заседание на 30.08.2018г., Общинският съвет-Стрелча одобри окончателния проект на Общия устройствен план на община Стрелче, публикуван на 16 юли 2018г. на настоящата страница
 • 19 юли 2018г. Община Стрелча, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че е изготвена Обобщена справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми/Наредбата за ЕО/ за Общ устройствен план/ОУП/ на Община Стрелча.Справката се намира в сградата на  общинска администрация, втори етаж, стая №5 и на интернет страницата на общината и може да бъде разгледана от заинтересованите лица. СПРАВКАТА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

 • 31 май 2018г. СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.27 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО, ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. …попр. ДВ. бр.8 от 23 Януари 2018г.) предоставяме обществен достъп до Становище по Екологична оценка  на Общ устройствен план на община Стрелча  № 1-1/2018 г.  на РИОСВ-Пазарджик. Със свое Становище по ЕО  № 1-1/2018 г.   Директорът на РИОСВ-Пазарджик  съгласува Общ устройствен план на община Стрелча. Възложител: Община Стрелча Адрес: пл. „Дружба“ № 2, гр. Стрелча Телефон: 03532 / 20-20, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com  или strelcha11@mail.bg Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Стрелча, пл. „Дружба“ № 2, e-mail: kmet.strelcha@gmail.com  или strelcha11@mail.bg  и РИОСВ –Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4,  e-mail: riewpz@riewpz.org     СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност
Този сайт използва e107, който се разпространява с условията залегнали в GNU GPL Лиценза.