Новина: ПОКАНА за участие в обществено обсъждане
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
сряда 02 декември 2020 - 15:28:50


 ПОКАНА за участие в обществено обсъждане за участие в обществено обсъждане на План-сметка за приходи и разходи на такса битови за отпадъци през 2021 г. и определяне размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча


Уважаеми съграждани,

През месец декември 2020 г. предстои приемането на План-сметка за приходи и разходи на такса битови за отпадъци през 2021 г. и определяне размера на промилите на такса за битови отпадъци в Община Стрелча.
Общественото обсъждане ще се проведе неприсъствено поради тежката  епидемиологична обстановка в страната ни. За целта представяме на Вашето внимание презентация, съдържаща подробен анализ на предложената План-сметка за необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и третирането им на РДБО през 2021 год. в Община Стрелча.Очакваме Вашите предложения, становища и възражения по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.  в срок до 09.12.2020 г. на следния електронен адрес: kmet.strelcha@gmail.com;  strelcha11@mail.bg   и/или в деловодството на Община Стрелча, гр. Стрелча, пл. „Дружба” № 2.

ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по събиране на битовите отпадъци и третирането им на РДБО през 2021 год. в Община Стрелча

Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2798 )