Новина: СЪОБЩЕНИЕ
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
сряда 24 март 2021 - 14:21:14


На вниманието на жителите на община Стрелча 
Назначената комисия за проверка на неправомерно паркираните изтекли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), назначена от кмета на община Стрелча, извърши проверка в няколко района на територията на гр. Стрелча.Комисията е съставила 18 предписания за преместване на неправомерно паркирани ИУМПС. 11 от предписанията вече са изпълнени от собствениците. Работата на комисията продължава.Забелязва се и голям брой преместени ИУМПС, доброволно от собствениците им в райони, на които все още не е извършена проверка.
Общинска администрация Стрелча благодари на собствениците преместили неправомерно паркираните ИУМПС. Заедно можем повече!
 
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.2931 )