Новина: РАЗКРИВАНЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ
(Категория: Актуално)
Публикувано от desy
четвъртък 15 юли 2021 - 16:30:29


Община Стрелча съобщава, че от 01.08.2021 г. ще бъде разкрита Детска млечна кухня към яслена група на ДГ „Д-р Стайко Стайков”.
Кухнята ще се помещава в сградата на ДГ „Д-р Стайко Стайков” и ще предлага обяд за деца от десетмесечна до тригодишна възраст.
Регистрацията на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва чрез подаване следните документи:
1. Заявление
2. Бележка с указание за хранителен режим на детето, издадена и подписана само от личния му лекар
3. Копие от удостоверение за раждане
За получаването на храна от детската кухня родителите ще заплащат такса в размер на 1,80 лв.
Документи ще се приемат от 19.07.2021г. до 29.07.2021г. при Директора на ДГ „Д-р Стайко Стайков”.
За справки тел. 0887693407 и 0893543836.Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3096 )