Новина: ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
(Категория: Актуално)
Публикувано от admin
четвъртък 28 април 2022 - 21:59:35


Домашен социален патронаж
На 28 април 2022 г. започна изпълнението на проект „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж, гр. Стрелча“ на стойност 49 930.55 лв. с ДДС, от които 44 937.49 лв. финансиране от Фонд „Социална закрила“ и 4993.06 лв. съфинансиране от Община Стрелча.Строително-монтажните работи по договора, който кметът на общината инж. Георги Павлов подписа през декември миналата година, включват ремонт на помещенията и кухненския блок, подмяна на дограмата на сградата, ВиК и електрическата инсталация.
Ремонтът е изключително належащ с оглед силно компрометираната сграда, в която се приготвя храна за 200 патронирани лица. С изпълнението на проекта ще бъде повишено качеството на предлаганите услухи, вследствие на подобрената материална база
Домашният социален патронаж една от най-всеобхватните социални услуги на местно ниво. Грижата включва основно доставка на храна и лекарства, битови услуги, оказване на специфична помощ, социален контакт и др.Домашен социален патронаж
 Новина от Община Стрелча
( http://www.strelcha.bg/news.php?extend.3448 )