Община Стрелча

Навигация

English

Кметски екип

  • Кмет — Доктор по право Иван Евстатиев Евстатиев
  • Зам. Кмет — Иван Борисов Вучев
  • Директор дирекция "Специализирана администрация" —Анета Гаврилова Заева
  • Главен архитект — арх. Николай Младенов
  • Секретар на община Стрелча — Надя Клисурска–Жекова
  • Директор на дирекция АФИО — Владо Тодоров Христов