Община Стрелча

Навигация

English

История

Различни епохи са оставили своя отпечатък върху облика на Стрелча през нейната многовековна история. На територията на общината има запазени следи от присъствието на праисторически хора, траки, славяни, византийци, римляни и българи.

Историческите паметници в Стрелча и околностите й все още напомнят за традициите, начина на живот и обратите в историческата съдба на хората, обитавали тези земи в продължение на векове.

Древност и средновековие

Първите запазени следи са от стъпките на траките. Бесите идват и се установяват трайно в региона в края на старата ера. Те присъстват неизменно в гръцките хроники като смели и свободолюбиви войни, почитащи Дионис. За няколкото века, в които са господствали над земите край Стрелча, те са оставили след себе си над 300 могили в чест на знатните си мъртъвци.

От тази епоха датира един от най-внушителните исторически паметници на територията на Стрелча — уникалният тракийски култов комплекс Жаба Могила, съставен от гробница-мавзолей и светилище–храм.

Бесите окончателно загубили своето могъщество през 45 г. след хр., когато римляните ги покорили и тракийските земи били включени в новообразуваната провинция Тракия.

Районът, както и цяла Южна Тракия, е включен в пределите на Първата българска държава през IХв. От тази епоха е и крепостта Стрелчанско кале, която просъществува до ХІV век. Разположена е на десния бряг на р. Стрелчанска Луда Яна и със своите 8–метрови защитни стени ясно илюстрира характера на епохата. В продължение на векове в подножието й е процъфтявал град — Стрельч или Стрелец–град. От неговото име произлиза и сегашното наименование на Стрелча.

Възраждане и съвременност

През епохата на Възраждането Стрелча е развито стопанско и книжовно средище, с буден и неуморен дух за просвета, духовно потребление и жажда за свобода. Още на 20 април 1876 г. стрелчани се включват в Априлското въстание и в последствие са жестоко наказани за смелостта си.

Едва след Освобождението жителите на региона се завръщат по родните си места. По това време е построен храм–паметника „Св. Архангел Михаил“.

На 23 август 1969 г. Стрелча е обявена за град и курорт с национално значение.

 • Вход към тракийска гробница

  Вход към тракийска гробница

 • Възрожденска къща

  Възрожденска къща

 • гр. Стрелча в началото на XX в.

  гр. Стрелча в началото на XX в.

 • Златен нагръдник

  Златен нагръдник

 • Скифос

  Скифос

 • Тракийска гробница Жаба-Могила

  Тракийска гробница Жаба–Могила

 • Храм-паметник Св. Архангел Михаил

  Храм–паметник Св. Архангел Михаил