Община Стрелча

Навигация

English

Помощ

Съдържание:

Браузъри

Уеб сайтът на www.strelcha.bg е проектиран за следните браузъри:

Необходимо е да активирате следните възможности на браузъра, който използвате:

 • CSS
  Нужни за цялостно форматиране и разположение на страницата.
 • JavaScript
  Позволяващ смяна на изгледа на сайта, в зависимост от потребителското желание.

Възможно е да се наложи да ги включите от менюто "Preferences" на браузъра, който използвате.

Достъпност

Ако имате въпроси или коментари относно достъпността на www.strelcha.bg, можете да ни пишете на адрес: accessibility@bsh.bg.

 • Повечето от връзките на сайта www.strelcha.bg притежават атрибут „Заглавие”, описващ в подробности дадена връзка.
 • Връзки, които се отварят в нов прозорец, са указани като такива в описанието си чрез забележката „отваря се в нов прозорец”.

Илюстрации

 • Всички илюстрации от www.strelcha.bg притежават атрибут „Алтернативен текст”, описващ илюстрацията с текст.

Визуален дизайн

Сайтът www.strelcha.bg използва CSS за визуално разположение и изглед:

 • Можете да настроите големината на шрифта на страницата спрямо Вашите нужди. В Internet Explorer можете да промените настройката от менюто "View > Text Size". При Mozilla Firefox можете да промените настройката от менюто "View > Text Size > Increase/Decrease". В Safari можете да промените настройката от менюто "View > Make text bigger/smaller".
 • За браузъри, които не поддържат стилове (CSS), съдържанието на всяка страница от www.strelcha.bg ще е достъпно и разбираемо.

Съкращения и акроними

 • Съкращенията и акронимите, използвани в съдържанието на сайта www.strelcha.bg, притежават атрибут „Заглавие”, изписващ цялата дума или израз.

Приложения

За да можете коректно да възпроизведете цялата информация, съдържаща се в сайта на www.strelcha.bg, не е необходимо инсталирането на допълнителен софтуер.

Помощ от нас

Ако са Ви необходими допълнителни съвети за използването на сайта, моля свържете се с нашия системен администратор на адрес: accessibility@bsh.bg